Капитан Планета

На 13 май заедно с ЕДС доброволците по Програма Еразъм+ рециклирахме отпадъци. Инициативата ни имаше за цел да покаже как можем да използваме отпадъците повторно и какво можем да направим с тях. Осен работилница, ние представихме и изложба от вече изработените ни предмети. Най - голям интерес предизвикаха купичките от хартиия. 

                      .S2750430 

Изработената склуптора